sahypa_banner

Biz hakda

Wuhan Tianjia Arassalaýyş Tehnologiýa Co., Ltd.

Arassa in engineeringenerçilik dizaýny, gurluşyk, barlamak, işlemek we tehniki hyzmat we arassalaýyş önümleri gözleg we ösüş, önümçilik, satuw ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň biri hökmünde.

3 (3)

Kompaniýanyň maglumatlary

Wuhan Tianjia Arassalaýyş Tehnologiýa Co., Ltd., ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň biri hökmünde arassa in engineeringenerçilik dizaýnynyň, gurluşygynyň, barlagynyň, işleýşiniň we tehniki hyzmatynyň we arassalaýyş önümleriniň ýygyndysydyr.Kompaniýada häzirki zaman ussahanasy we önümçilik ussahanasy, ösen önümçilik enjamlary we köp ýyllap hünärmenler toparynyň tehniki dizaýny, kärhanalaryň üznüksiz ösmegi üçin ylmy we tehnologiki täzelikler bilen meşgullanýan, arassa otag bilen baglanyşykly önümleri ösdürmäge we öndürmäge ygrarly.7000 inedördül metre golaý ösümlik meýdany, takmynan 10 million ýuana, ýyllyk satuwy 90 million ýuana çenli.Kompaniýanyň 90-dan gowrak işgäri, şol sanda 30-dan gowrak ýokary derejeli at bar.Kompaniýa, "birinji derejeli hil, hemmetaraplaýyn hyzmat, iň ýokary abraý" maksady bilen ösen innowasiýa dolandyryş ideýalaryny siňdirýär, "garaýyş beýikligi kesgitleýär, jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär" bilen iş filosofiýasy kärhana medeniýetine goşular. , ähli işgärleriň ýüreginde kök uran.

Ösümlik meýdany
Ualyllyk satuw
Işgärler

1-11

Öz tehniki tejribäňizi ulanyp, iň ýokary optimizasiýany sazlamak üçin asyl dizaýn esasynda, wagt aýratynlyklary bilen ösýän we önümlere bazaryň islegine uýgunlaşýan, tygşytly energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak üçin öz tehniki tejribäňizi ulanyp, ýurtda we daşary ýurtda ösen tehnologiýany ornaşdyrmak Tianjia arassalaýyş tehnologiýasy, we öndürijilikli işlemegiň iň oňat şertini üpjün etmek üçin kärhana üçin öndürilen önümiň hilini barlamak, taslama berk düşünmek.

Tianjia arassalaýyş tehnologiýasy, arassa senagat hyzmat kärhanalary üçin bir bitewi çözgütleriň doly toplumyna öwrüldi.Binanyň bezegi, mehaniki we elektrik gurnama, elektron we akylly in engineeringenerçilik, arassa otag in engineeringenerçiliginiň hünär şertnamasy we ýangyndan goramak desgalarynyň in engineeringenerçiliginiň hünär şertnamasy boýunça ikinji derejeli kär bar.GC2 basyş turbageçirijisi;ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 we dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, hubeý welaýatyny arassalaýyş pudagynyň başlygynyň orunbasary we Hubei sowadyjy institutynyň geňeş bölüminden geçdi.

Ulanyjylara has ýokary hilli hyzmatlar bermek üçin in engineeringenerçilik hyzmaty we satuwdan soňky hyzmaty goldamak boýunça Tianjia arassalaýyş tehnologiýasy öňe barýar.Netijeli, jogapkärli, berk, pragmatiki iş garaýşy, dogruçyllyk, kärhanalara ýokary baha bermek üçin Şükür bagşy ruhy.

Siziň gözlegiňizi garşylamaga hemişe taýýardyrys;Has giňişleýin maglumat üçin e-poçta arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:
"hunter@whtianjia.com"ýa-da 0086-15172530746 belgä jaň edip

1 (1)
1 (2)