sahypa_banner

Şahadatnama

Iş ygtyýarnamasy we iş howpsuzlygy ygtyýarnamasy

Şahadatnamalar

Specialörite enjamlary Hytaý Halk Respublikasyny gurmak, üýtgetmek, abatlamak we tehniki hyzmat etmek üçin ygtyýarnama

Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

Hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

Karz we başarnyk şahadatnamasy

AAA + kärhana karz şahadatnamasy

Senagat ukyplaryny bahalandyrmak şahadatnamasy ii

Senagat birleşigi we bölümi

Hubei sowadyjy institut geňeşiniň bölümi

Hubeý welaýatynyň howa arassalaýyş senagaty birleşiginiň wise-prezident bölümi

Hormat kwalifikasiýasy

2018-nji ýylda hubeý welaýatynyň howa arassalaýyş senagaty birleşigi arassa ýörite komitet hökmünde

Epuidemiýanyň öňüni alyş enjamlary we gündelik zerur zatlar Wuhan, Çingşan etrabynda ýerleşýän COVID-19 ştab-kwartirasyna sowgat berdi