sahypa_banner

önümleri

  • Modul görnüşleri Arassa otagyň gapysy köp ulanylyşy

    Modul görnüşleri Arassa otagyň gapysy köp ulanylyşy

    Arassalaýyş gapysy onuň owadan görnüşi, çydamly, çeýe açylmagy.Ulanyjy, alýumin garyndy materialyny, poslamaýan polatdan we islege görä awtomatiki möhürleýji enjamy saýlaýar, mör-möjekleriň we beýleki ownuk haýwanlaryň arassa ussahana girmeginiň öňüni almak üçin penjiräniň görnüşini, ululygyny we gapy reňkini we gulp görnüşini esassyz saýlap biler.