sahypa_banner

önümleri

  • Modul görnüşleri Arassa otagyň gapysy köp ulanylyşy

    Modul görnüşleri Arassa otagyň gapysy köp ulanylyşy

    Arassalaýyş gapysy onuň owadan görnüşi, çydamly, çeýe açylmagy.Ulanyjy, alýumin garyndy materialyny, poslamaýan polatdan we islege görä awtomatiki möhürleýji enjamy saýlaýar, mör-möjekleriň we beýleki ownuk haýwanlaryň arassa ussahana girmeginiň öňüni almak üçin penjiräniň görnüşini, ululygyny we gapy reňkini we gulp görnüşini esassyz saýlap biler.

  • Boş goşa arassa otag penjiresi

    Boş goşa arassa otag penjiresi

    Iki gatly arassa penjire, gowy möhürleme we ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi bilen iki gatly içi boş aýna.Görnüşine görä, ony tegelek gyra we inedördül gyralary arassalamak penjirelerine bölmek mümkin;Materiallara görä, oňa bölünip bilner: şekilli çarçuwany arassalamak penjiresi;Alýumin garyndy çarçuwasyny arassalamak penjiresi;Poslamaýan polat çarçuwany arassalamak penjiresi.