sahypa_banner

Medeniýet

Kompaniýanyň maksatlary:

Ajaýyp hil, hemmetaraplaýyn hyzmat, ýokary abraý

Korporatiw pelsepe:

Hile gönükdirilen, ilki bilen müşderi, tehnologiýa esaslanýar, kämillige ymtylýar

Kompaniýanyň görnüşi:

Yzygiderli täzelik ediň, adaty iş modelini döwüň, ýöriteleşme, innowasiýa we marka ýoluny alyň we ýokary derejeli tozansyz arassa otag ulgamlaryny döretmäge üns beriň

Şygar:

1. Gatnaşyk beýikligi, älem arassa üstünligi kesgitleýär

2. Bazary hil taýdan gözläň we ertir siziň bilen ajaýyp dörediň

3. Inçelikler bilen arassalanmak, has arassa edýäris.

3 (3)