sahypa_banner

önümleri

 • El bilen ýasalan PU Sandwiç paneli

  El bilen ýasalan PU Sandwiç paneli

  Polistirol köpükli plastmassa esasy beden hökmünde polistirol rezinidir, ýangyna garşy örtügi üýtgetmek üçin polistirol köpük sandwiç panelinde ýangyn saklaýjy, ýangyn izolýasiýa ýelimini ýokarlandyryň, şonuň üçin oda çydamly izolýasiýa ýelimi polistirol köpükli sandwiç paneline girip, polistirol ýangyn izolýasiýa sendwiwi taýýarlaýar. panel.

 • El bilen ýasalan aýna magniý sandwiç paneli

  El bilen ýasalan aýna magniý sandwiç paneli

  Panelokarky panel üçin ýokary hilli reňkli örtükli polat plastinka, aýna magniý plastinkasynyň üstündäki esasy gatlak we aýna magniý keel, ýyladyşdan, basyşdan, ýelim bejergisinden soň.

 • El bilen ýasalan MGO & Rockwool Sandwich paneli

  El bilen ýasalan MGO & Rockwool Sandwich paneli

  Surfaceerüsti gatlak hökmünde ýokary hilli reňkli polat plastinka, galvanizli polat zolak gyrasy möhürleýji otag we gapyrgalary berkitmek üçin ulanylýar, ýadro gatlagy hökmünde çyglylyga garşy aýna magniý plastinka, iç ýüň gatlagy hökmünde gaýa ýüň ulanylýar; , basyş, ýyladyş we beýleki amallar arkaly öndürilýär.Gowy möhürleme öndürijiligi we ýokary ýangyndan goramak derejesi bar

 • El bilen ýasalan kagyz bal ary sandwiwi paneli

  El bilen ýasalan kagyz bal ary sandwiwi paneli

  Surfaceerüsti gatlak hökmünde ýokary hilli reňkli örtükli polat ulanylýar we ýalyn saklaýan kagyz / alýumin bal ary ýadrosy materialy gysylýar we elde ýasalan amal kabul edilýär.Alýumin garyndy keel ýa-da demir keel çarçuwasy ulanylýar.Esasanam ýokary arassa ýerler üçin amatly we arassa ussahanalarda öňe sürülýän ekologiýa taýdan arassa plastinka.

 • El bilen ýasalan gaýa ýüň sandwiç paneli

  El bilen ýasalan gaýa ýüň sandwiç paneli

  Qualityokary hilli reňkli polat polat ýerüsti gatlak hökmünde ulanylýar, içinde daş ýüň bar we elde ýasalan amal kabul edilýär.Alýumin garyndy keel ýa-da demir keel çarçuwasy ulanylýar.Gurmak amatly we çalt, ýylmanak, owadan we arassalamak aňsat, hemmetaraplaýyn peýdalary gaty möhümdir.Esasan elektronika (senagat zawody) lukmançylygynda (arassalaýyş otagy) himiki (ýangyndan goramak ussahanasy) ulanylýar.

 • El bilen ýasalan kremniý gaýa sandwiç paneli

  El bilen ýasalan kremniý gaýa sandwiç paneli

  Silisiýa bloklary haýran galýar we süýümli zarba sendwiç paneliniň ýokarky we aşaky ýüzlerine perpendikulýar we sendwiç paneliniň ähli dik we kesel ýüzüni baýlaşdyrmak üçin ýakyn baglanyşyklydyr.Silikon gaýa ýüň blok we ýokarky we aşaky polat plitalar ýokary güýçli köpükleýji serişde bilen birleşdirilip, tutuşlygyna emele gelýär.Çylşyrymly önümçilik prosesi, ýokary dykyzlykly kremniý gaýa izolýasiýa korpusynyň demir plastinanyň içki diwarynyň arasynda öndürilip bilinmegini üpjün edýär.Silisiýa sendwiç paneliniň berkligi üçin güýçli ýelmeşme.

 • El bilen ýasalan EPS Sandwiç paneli

  El bilen ýasalan EPS Sandwiç paneli

  Poliuretan gaty EPS esasy çig mal hökmünde izosýanat we polieterdir, poliuretan EPSing serişdesi reňkli polat plastinka üst gatlagyna deň derejede sepilýär, üç gatly bir gezek ulanylýan poliuretan birleşýän sandwiç plastinkasyna reňkli polat plastinka EPS arasynda EPSing serişdesidir.Bu täze ýagtylyk gurluşyk materialy reňkli polat plastinanyň we poliuretanyň ajaýyp utgaşmasy bolup, arassa otaglar we sowuk ammar ýaly ýylylyk izolýasiýa talaplary bilen diwar binalarynda giňden ulanylýar.

 • El bilen ýasalan gaýa ýüň we aýna magniý sandwiç paneli

  El bilen ýasalan gaýa ýüň we aýna magniý sandwiç paneli

  Surfaceerüsti gatlak hökmünde ýokary hilli reňkli polat plastinka, galvanizli polat zolak gyrasy möhürleýji otag we gapyrgalary berkitmek üçin ulanylýar, ýadro gatlagy hökmünde çyglylyga garşy aýna magniý plastinka, iç ýüň gatlagy hökmünde gaýa ýüň ulanylýar; , basyş, ýyladyş we beýleki amallar arkaly öndürilýär.Gowy möhürleme öndürijiligi we ýokary ýangyndan goramak derejesi bar.

 • El bilen ýasalan MGO Sandwiç paneli

  El bilen ýasalan MGO Sandwiç paneli

  Magniý oksulfidiň çig maly ýanmaýan A1 derejesidir, magniý oksisulfid sendwiçiniň reňkli polat plastinka magniý oksulfid çukurlaryndan ýa-da magniý oksulfid çukur plastinka birleşdirilen reňkli polat plastinkadyr.