sahypa_banner

önümleri

HEPA üçin ýokary täsirli göçme howa süzgüji

gysga düşündiriş:

Her bölüm ýokary süzgüç netijeliligi, kiçi garşylyk we uly tozan kuwwatyna eýe bolan ýangyny siňdiriş usuly bilen synag edildi.HEPA süzgüji optiki elektronikada, LCD suwuk kristal önümçiliginde, biomedisinada, takyk gurallarda, içgi we iýmit, PCB Çap etmek we beýleki pudaklarda tozansyz arassalaýyş ussahanasynyň howa üpjünçiligi ujunda giňden ulanylyp bilner.HEPA we ultra-hepa süzgüçleri arassa otagyň ahyrynda ulanylýar we HEPA-a bölünişik, HEPA bölünmezden, uly howa göwrümi HEPA süzgüji, ultra HEPA süzgüji we ş.m. bölünip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Effokary täsirli howa süzgüji näme?

Hepa süzgüji, esasan, 0,5um-dan ýokary bölejik tozanlaryny we dürli süzgüç ulgamlarynyň soňy hökmünde dürli asma jisimleri almak üçin ulanylýar.Ultrafin aýna süýümli kagyzdan süzgüç materialy, laminirlenen kagyz, alýumin folga plastinka we bölek plastinka hökmünde bukulan, täze poliuretan möhürleýji bilen möhürlenen we daşky çarçuwaly galvanizli listden, poslamaýan polatdan, alýumin garyndy profilinden ýasalýar.

Aýralyksyz HEPA süzgüji, ultrafine aýna süýümli süzgüç materialyny, bir taraplaýyn akymyň berk talaplaryna we bir taraplaýyn däl akymyň ýokary derejesine laýyk gelýän täze süzgüç enjamlaryndan ýasalan süzgüç elementini bölüji hökmünde gyzgyn ereýän ýelim. otag taslamasy inçe süzgüç, howa tozan bölejikleriniň ululygyny (≥0.3μm) inçe bölejik tozanlaryndan has köp süzýär.Ondarymgeçirijide, takyk enjamlarda, derman, hassahanada we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

Ultrafin aýna süýümli süzgüç materialyny, bölek tagtasy hökmünde alýumin platini, täze poliuretan möhürleýji möhüri, galvanizli plastinka, poslamaýan polat plastinka, merkezi kondisioner şemalynyň soňuna laýyk gelýän daşarky çarçuwa üçin alýumin garyndy profilini ulanyp, ýokary netijelilik süzgüji ulgamyň gowy süzülmesi.Ondarymgeçirijide, takyk enjamlarda, derman, hassahanada we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

Suwuk tank hePA süzgüji arassa otag, arassa iş otagy, biologiki arassa otag, asepsis otagy we senagat arassa otagy üçin iň gowy süzgüç enjamydyr.Suwuk tankyň möhüri, Hytaýda köplenç ulanylýan mehaniki ekstruziýa möhürinden has gowy möhürleme täsirine eýe.

Has baglanyşykly suratlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň