sahypa_banner

önümleri

Maşyn bilen öndürilen MGO Sandwiç paneli

gysga düşündiriş:

Magniý oksulfidiň çig maly ýanmaýan A1 derejesidir, magniý oksisulfid sendwiçiniň reňkli polat plastinka magniý oksulfid çukurlaryndan ýa-da magniý oksulfid çukur plastinka birleşdirilen reňkli polat plastinkadyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn öndürýän MGO Sandwiç paneliniň esasy aýratynlygy

Magniý sulfid sendwiç reňkli polat plastinka magniý sulfid kompozit materiallarynyň özboluşly aýratynlyklaryny doly oýnaýar we ýangynyň öňüni almakda, çyglylyga garşy durmakda, zaýalanmaga garşy, ýokary güýç, ýylylygy tygşytlamak, ýylylyk izolýasiýasy, ses siňdirişi we ş.m. möhüm ähmiýete eýe.

1. Ajaýyp ýangyna garşylyk: önümçilik prosesi, çig mal (ýanmaýan A1 derejesi), magniý sulfid sendwiç reňkli polat plastinkada ulanylýan formula we kombinasiýa usuly ony gowy ýangyna garşy edýär

2. malylylyk izolýasiýa öndürijiligi: Magniý sulfid sendwiç reňkli polat plastinkanyň ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi magniý sulfidiniň ýylylyk geçirijiligine = 0.055W / M2K esaslanýar we degişli mukdarda magniý sulfid ýadrosynyň galyňlygy hasaplanýar.

3. Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy häsiýetler magniý oksulfid sendwiç reňkli polat plastinkanyň suwuň siňdiriliş derejesini 0,8% -den az ýa-da deňdir.Suw siňdirilenden soň magniý oksulfid ýadrosy belli bir suw geçirijiligine, tertipsiz deformasiýa, himiki reaksiýa we güýçli durnuklylyga eýe.4. coreadro plastinka bilen reňkli polat plastinanyň arasyndaky ýelmeşme ýokarydyr (peselme hadysasy ýok).Magniý oksulfid sendwiwi reňkli polat plastinka reňkli örtükli polat plastinka bilen özbaşdak ýapyşýan, polat plastinanyň birleşmegi netijesinde dörän zaýalanmak hadysasy meselesini çözýär. häzirki bazardaky tutuş tabak.

5. Ses izolýasiýasynyň öndürijiligi;Magniý oksulfid ýadro materialynyň özi belli bir derejede çeýeligi we howa geçirijilikli gaty materialyna eýe, şonuň üçin gowy izolýasiýa täsirine eýe.

6. strengthokary güýçli önümiň parametrleri upperokarky / aşaky polat plastinanyň galyňlygy 0,4-0,8 mm reňkli polat plastinka.Esasy material: magniý sulfidiň köp dykyzlygy 220-280kg / m3.Galyňlygy 50mm-200mm.

Maşyn bilen öndürilen Sandwiç paneli näme?

Mehanizm sandwiç polat plastinka, iki gat reňkli örtükli polat plastinka (ýa-da beýleki material panelleri) we ýokary polimer ýylylyk izolýasiýa ýokary güýçli ýelimleýji, ýokary tizlikli üznüksiz awtomatiki galyplaýyş maşynynyň gyzdyrylmagy arkaly arhitektura bezeg plastinkasynyň täze nesli, egrem-bugramdan soň, basyş birleşmesi.Daşky polat plastinka gurluşy we güýç talaplaryny doly göz öňünde tutmak üçin emele gelýär we içki gatlak dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin tekiz tabak hökmünde emele gelýär.Sandwiç paneli owadan görnüşi, açyk reňki, umumy täsiri, önümi ýük göteriji, ýylylygy tygşytlamak, ýangynyň öňüni almak, birinde suw geçirmeýän we ikinji derejeli bezege zerurlyk ýok, ösümlikleriň daşyny arassalamak üçin köp ulanylýan, potolok we arassa ýerler we ýokary ýangynyň öňüni alyş taslamasy in engineeringenerligi, ýeňil täze gurluşyk materiallarydyr.

1 (2)
1 (1)

Has baglanyşykly önümler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň