sahypa_banner

önümleri

Maşyn bilen ýasalan gaýa ýüň sandwiç paneli

gysga düşündiriş:

Esasy material hökmünde orta we ýokary dykyzlykly gaýa ýüňi, galvanizli ýa-da reňkli örtükli tagtany ýerüsti gatlak we ýokary güýçli ýelimleýji hökmünde, ýokary tizlikli üznüksiz awtomatiki galyplaýyş maşynyny ýylatmak, basyş birleşmesi, arhitekturanyň täze neslini kesmek, kesmek, kesmekden soň ulanmak termal izolýasiýa, amatly gurnama aýratynlyklary bilen bezeg tagtasy.Şol bir görnüşdäki iň güýçli ýangyna garşy öndürijilikli (sendwiç plastinka seriýasy) täze ýangyn geçirmeýän plastinka.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn ýasalan gaýa ýüň sandwiç paneliniň esasy aýratynlygy

Daş ýüň sendwiç plastinka, metal sendwiç panelleri üçin ýörite taýýarlanan gaýa ýüň önümidir.Takyk geometrik ululygy dolandyrmagyň, süýümiň berkligi, ýokary gysyjy güýji, gyrkma garşylygy we güýçli kesiş güýji ýaly artykmaçlyklary bar.Adatça, müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Daş ýüň sandwiç panelleri, sendwiç paneliniň arasynda iň ýokary ýangyna garşylygy bar.

1. Ajaýyp ýangyna garşylyk

2, Gowy ýylylyk izolýasiýasy

3. Sesiň siňdirilmegi we ýylylyk izolýasiýa täsiri ajaýyp

Maşyn bilen öndürilen Sandwiç paneli näme?

1
1 (2)
1 (1)

Has baglanyşykly önümler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň