sahypa_banner

önümleri

Maşyn ýasalan gaýa ýüň we aýna magniý sandwiç paneli

gysga düşündiriş:

Surfaceerüsti gatlak hökmünde ýokary hilli reňkli polat plastinka, galvanizli polat zolak gyrasy möhürleýji otag we gapyrgalary berkitmek üçin ulanylýar, ýadro gatlagy hökmünde çyglylyga garşy aýna magniý plastinka, iç ýüň gatlagy hökmünde gaýa ýüň ulanylýar; , basyş, ýyladyş we beýleki amallar arkaly öndürilýär.Gowy möhürleme öndürijiligi we ýokary ýangyndan goramak derejesi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn ýasalan gaýa ýüň we aýna magniý Sandwiç paneliniň esasy aýratynlygy

Sebäbi aýna magniý gaýa ýüň ýadro materialy we iki gatlak polat plastinka birigip, bilelikde işleýär.Aýna magniý gaýa ýüň sendwiç paneli aýna magniý paneliniň we gaýa ýüň paneliniň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.

Bu aýratynlyk ýangyna garşy, suw geçirmeýän, tagamsyz, zyýansyz, doňmaýan, poslamaýan, döwülmeýän, üýtgemeýän, ýanmaýan, ýokary konsentrasiýa, gowy berklik, ýokary temperatura garşylygy (1000 gradusdan ýokary), gaty dokumasy, ýokary dykyzlygy, amatly gurluşyk, uzak hyzmat ömri we ş.m.

Maşyn bilen öndürilen Sandwiç paneli näme?

1
1 (2)
1 (1)

Has baglanyşykly önümler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň