sahypa_banner

Taslamalar

Taslama giriş

Tianjia hünärli arassa tehnologiýany umumy çözgütler bilen üpjün edip biler, akylly, energiýa tygşytlaýan, ýaşyl arassa otag gözleg we ösüş, önümçilik, gurluşyk, satuw täze nesline ygrarlyTakyk gural, aerokosmos, azyk senagaty, kosmetika, mikroelektronika, fotomagnit tehnologiýasy, biologiýa in engineeringenerçiligi, integral zynjyr, mekin we saglyk, elektron enjamlary, senagat, ylmy gözlegler we okatmak we beýleki ýokary tehnologiýaly pudaklar, dürli dizaýn we gurluşyk önümçilik arassa otagynyň we saglyk arassa otagynyň görnüşleri.

Taslama giriş

Optiki elektronika, LCD suwuk kristal önümçiligi, biomedisina, takyk gurallar, içgi we iýmit, PCB çap etmek, vakuum örtük neýil, zynjyr tagtasy we beýleki pudaklarda 10-300,000 howa arassalaýyş ulgamy in engineeringenerçiligini ýerine ýetiriň.

 

Baý in engineeringenerçilik tejribesi

Baý in engineeringenerçilik tejribesi

Hundredsüzlerçe meşhur kärhanalara üstünlikli hyzmat

Gurluşyk toparynyň öz güýçli, doly taýýarlygy

10 ýyldan gowrak gurluşyk tejribesi, hünärmen inerener toparynyň gurluşyk gözegçiligi

Senagatyň nusgasyny döretmek üçin ýüzlerçe kärhana, gowy abraý gazandy

 

Ajaýyp gurluşyk tehnologiýasy we dizaýn shemasy

Personalokary standart, şahsylaşdyrylan dörediň

Her dürli arassalygy, çyglylygy, temperatura derejesini standart arassalaýyş in engineeringenerçiligini alyp biler

Senagat kwalifikasiýasy bolan inerener topary dizaýn shemasyny professional we şahsylaşdyrýar

Iň ýokary CLASS derejesine ýetmek üçin taslamanyň gurluşygy

 

Ajaýyp gurluşyk tehnologiýasy we dizaýn shemasy

Arassalamak in engineeringener enjamlarynyň hili, elýeterli

Arassalamak in engineeringener enjamlarynyň hili, elýeterli

Tianjia arassalaýyş enjamlaryny goldaýan ähli taslama içerki we belli marka hiliniň kepili

Üpjün edijiler bilen strategiki hyzmatdaşlyga gol çekiň, zawodyň öňki bahasy bilen ýokary çykdajyly öndürijilik getiriň

Satuwdan soňky hyzmat ulgamy

Ilkinji hyzmatdaşlyk, 1 ýyllap mugt hyzmat

Professional topar onlaýn ýagdaýda üpjün edýärQ& A, 24 sagadyň dowamynda tehniki goldaw, ýol görkeziji we beýleki hyzmatlar

Serviceörite bellenen adam yzygiderli onlaýn müşderilere gaýdyp gelýär, müşderileriň pikirlerini diňleýär, öz wagtynda gözegçilik edýär

Satuwdan soňky hyzmat ulgamy

Taslama ýapyk aýlaw hyzmaty

Taslama ýapyk aýlaw hyzmaty