sahypa_banner

önümleri

El bilen ýasalan MGO Sandwiç paneli

gysga düşündiriş:

Magniý oksulfidiň çig maly ýanmaýan A1 derejesidir, magniý oksisulfid sendwiçiniň reňkli polat plastinka magniý oksulfid çukurlaryndan ýa-da magniý oksulfid çukur plastinka birleşdirilen reňkli polat plastinkadyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El bilen ýasalan MGO gaýa sandwiç paneliniň esasy aýratynlygy?

Highokary gysyjy güýç;ýangyna garşylyk 60 minutdan gowrak, ýylylyk izolýasiýasy birneme görnükli, suw geçirmeýän we çyglylyga garşy öndürijilik gowy, ses siňdiriş, ýaşyl we daşky gurşawy goramak.

Önümçilik prosesi, çig mal (ýakylmaýan A1 derejesi), magniý sulfid sendwiç reňkli polat plastinka tarapyndan kabul edilen formula we kombinasiýa usuly ony gowy ýangyna garşy edýär.Synaglar, ýangyna garşylygy 1200 than-dan ýokarydygyny görkezýär.

1. malylylyk izolýasiýa öndürijiligi: Magniý sulfid sendwiç reňkli polat plastinkanyň ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi magniý sulfidiniň 0.055W / M2K ýylylyk geçirijiligine esaslanýar we degişli mukdarda magniý sulfid ýadrosynyň galyňlygy bilen hasaplanýar.

2. Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy aýratynlyklar magniý sulfid sendwiç reňkli polat plastinkanyň suwuň siňdiriliş derejesini görkezýär = = 0.8%.Suw siňdirilenden soň magniý sulfid ýadrosy belli bir suw geçirijiligine, tertipsiz deformasiýa, himiki reaksiýa we güýçli durnuklylyga eýe.

3. coreadro plastinkasy bilen reňkli polat plastinanyň arasyndaky ýelmeşme ýokarydyr (peselme hadysasy bolmaz).Magniý oksulfid sendwiwi reňkli polat plastinka reňkli örtükli polat plastinka bilen özbaşdak ýapyşýan, polat plastinanyň birleşmegi netijesinde dörän zaýalanmak hadysasy meselesini çözýär. häzirki bazardaky tutuş tabak.

4. Ses izolýasiýasynyň öndürijiligi;Magniý sulfid ýadro materialynyň özi belli bir çeýeligi we howa geçirijilikli gaty materialyna eýe, şonuň üçin gowy izolýasiýa täsirine eýe.

5. strengthokary / aşaky polat plastinkanyň galyňlygy 0,4-0,8 mm reňkli örtükli polat plastinka.

Esasy material: magniý sulfatyň dykyzlygy 22 - 280kg / m3.Galyňlygy 50mm - 200mm.

Spesifikasiýa

Harytlar

El bilen ýasalan sandwiç paneli

Netijeli giňlik

10-1180mm

Uzynlyk

0006000mm (özleşdirilen)

Galyňlyk

50/75/100/125mm

Polat paneliniň galyňlygy

0.3-0.5mm (özleşdirilen)

Esasy materiallar

EPS, EPFS, PU, ​​gaýa ýüň, aýna magniý, magniý oksulfid, alýumin / kagyz bal ary, kremniý gaýasy,

Faceerüsti bejermek

Örtülen

panel

Ak (adaty), ýaşyl, gök, çal we ş.m.

Umumy häsiýet

Geýmäge garşylyk, ýylylyga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary ýalpyldawuklyk, gowy gatylyk, ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, ýangyn saklaýjy

El bilen ýasalan arassa otag sandwiç paneli näme?

2

El bilen ýasalan arassa otag Sandwiç paneli näme üçin ulanylýar?

3
1-123
1-220

Has baglanyşykly önümler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň